android chevron-right browser cart window chevron-up arrow-right arrow-left

Webbyrå Viström Webb

Teknikstark webbyrå med en strävan efter total professionalism i alla led

Vad vi gör

Vi utvecklar allt från vanliga webbplatser till e-handel och webbapplikationer m.m

Webbplats

E-handel

Webbapplikationer

Våra kundcase

Urval av kunder

Aktuellt

Digitalisering

Digitalisering kräver nya synsätt

Digitalisering som begrepp möter vi allt oftare numera – men det är ju inget nytt. Den har pågått i flera decennier. Vad som däremot är nytt ur vårt perspektiv är de fantastiska möjligheter som skapats genom den allt snabbare utvecklingstakten. Bara på de senaste åren har det till exempel blivit mycket enklare att skapa program som är webbaserade och dessutom kan samverka med annan mjukvara. Plötsligt kan en webbplats till exempel kommunicera med ett ekonomisystem som alldeles automatiskt skapar fakturor och fraktsedlar och fyller på lagret när något beställs.


Som jag ser det är det just kommunikationen mellan olika programvaror och funktioner som kommer att driva på den fortsatta digitaliseringsprocessen. En webbplats behöver inte längre vara ”bara” en informationskanal – den kan rentav svara för betydande delar av såväl försäljningen som kundhanteringen. Från en perifer position går webben då mot att bli en del av själva navet – då krävs det ett totalt omtag där den digitala strategin omfattar hela företagets marknadsföring.


Min slutsats blir att de som ansvarar för inköp av webbtjänster i många fall behöver tänka om och se över vilka ytterligare delar av verksamheten som kan behöva kopplas samman med den nya webbproduktionen. Myndigheter, företag och organisationer måste arbeta aktivt för att hålla jämna steg och ta del av de fördelar som digitaliseringen bär med sig. Men varför nöja sig med att hålla jämna steg? Spring om och ta initiativet!

Webb statistik

Axplock om vad som händer på webben

Aktuella nätobservationer

Varje år sedan 2000 släpper stiftelsen IIS statistik över hur vi svenskar använder internet – ett värdefullt verktyg för oss som utvecklar webbplatser eller arbetar med marknadsföring på webben. Här är några intressanta punkter ur den senaste rapporten:

• Internetanvändandet fortsätter öka. 91 % av svenskarna har tillgång till nätet, och 8 av 10 använder det dagligen.

• Framöver kommer tillväxten mest att handla om hur mycket vi använder nätet. Dagens knappa 13 timmar i veckan kommer med all säkerhet att öka, till stor del genom det omedvetna användandet i form av ”internet of things”, det vill säga allt fler prylar som är uppkopplade utan att vi gör aktiva val.


• Facebook fortsätter att växa, trots spekulationer om motsatsen. 5,7 miljoner svenskar finns på Facebook idag. De tappar användare i åldrarna 12-15 år, men ökar desto mer bland de äldre. Att de yngsta blir färre tror jag kan förklaras med att det helt enkelt inte är “ballt” att hänga där mormor och mamma hänger.

• Instagram och SnapChat växer närmast explosionsartat, särskilt i de yngre målgrupperna.

• Färre tjejer bloggar jämfört med tidigare – ett lite oväntat resultat, som jag tror beror på att SnapChat och Instagram nu till stor del fyller samma kommunikationsbehov, men med betydligt mindre arbetsinsats.

Hur använder vi webben?

Av diagrammet här nedanför ser vi att nyheter och faktasökande ligger i den absoluta toppen – alltså inte shopping, som man kanske tror. En försäljning behöver inte börja med ett behov av en specifik vara. Den kan lika gärna vara resultatet av inspiration under faktasökande, oavsett om det handlar om nytta eller nöje – förutsatt att fakta presenteras på rätt sätt. Här har företag med en välfungerande, tilltalande och lätthanterlig webbplats möjlighet att fånga surfarens intresse med fyllig och relevant information som stärker varumärket, men som också ofta leder vidare till ett inköp.

                                               Screen Shot 2016-07-11 at 14.20.11

Klicka gärna på länken och ta del av hela rapporten http://www.soi2015.se/

// Jonatan Viström

Digitalisering

Webbapplikation

Vad kan vi lära av vårdens krånglande IT-system?

Vad är viktigast när IT-system ska utvecklas och implementeras i ett företag? Som webbyrå har vi ofta stort fokus på funktionalitet och design. Det är de två ben som IT-system bygger på. Detta helt efter kundens behov. Men även om systemet utvecklas exakt efter kundens behov och önskemål är det inte alls säkert att det får önskad funktion när det väl implementeras. Varför?

I början av juni 2015 presenterade Malin Hoffman en doktorsavhandling vid Blekinge Tekniska Högskola med fokus just på implementering av IT-system inom vården. Detta efter att sett att det vid flera tillfällen har tagit flera år att få dessa system att fungera perfekt trots att man beräknat tiden för att implementera systemen till bara några månader. Hennes slutsats var att attityder hos personal samt brist på tid var två av de tyngsta faktorerna till detta. Även om hennes forskning haft fokus på IT-system inom vården så är det inte svårt att förstå att exakt samma resultat skulle kunna fås om forskning skulle utföras på andra system i andra miljöer.

En annan avhandling, som även den presenteras under sommaren är licentiaavhandlingen av Julia Kaidalova, som har ett liknande fokus. Avhandlingen lyfter just upp problematiken att IT-system inte alltid är ”synkroniserade” med verksamheten vilket inte sällan hindrar personalen att utnyttja potentialen i det nya systemet. I detta fall är det inte främst attityder som ligger bakom problematiken men fortfarande handlar det om att IT-systemet inte är anpassat och sammankopplat tillräckligt mot verksamheten och de som driver den. (mer…)