android chevron-right browser cart window chevron-up arrow-right arrow-left

Webbyrå Viström Webb

Teknikstark webbyrå med en strävan efter total professionalism i alla led

Vad vi gör

Vi utvecklar allt från vanliga webbplatser till e-handel och webbapplikationer m.m

Webbplats

E-handel

Webbapplikationer

Våra kundcase

Urval av kunder

Aktuellt

Digital marknadsföring

SEO – Ska du göra det själv?

Vi får ibland frågan om hur ett företag kan bli mer synlig på internet. Till viss del hjälper vi till med kampanjer och riktade satsningar och ett ämne som inte sällan kommer på tal är SEO, möjlighet att synas bättre i Googles sökresultat.

Ska man genomföra arbetet själv eller behöver en SEO-byrå anlitas? Vi har bett SEO-specialisten Christian Rudolph från Topdog att ge sin syn på saken.

Vad bör ett företag göra som ett första steg för att synas på Google?

SEO är vanligtvis en ganska komplex process för de flesta företagen. Ibland har företagarna kompetens och möjlighet att genomföra delar av SEO-arbetet själva men allt måste gå ”hand-i-hand” och man måste jobba med alla fyra delar för ett lyckat resultat.topdog

Första delen är Content, alltså innehåll på webbplatsen. Av det material som finns på en webbplats så väger text allra tyngst. Google är fortfarande en textsökmotor även om andra element självklart inte får glömmas bort. Att ha ett bra innehåll som både vänder sig mot besökarna och mot Google är en viktig grundsten.

Andra delen är ”infrastrukturen”. Det handlar om vilket system som webbplatsen är uppbyggd på (CMS) och hur detta kan optimeras mot Google. Bland annat handlar det om snabba laddtider, mobilanpassning m.m.  Att helt enkelt ha ett tydligt skelett som resterande arbete bygger på.

Tredje delen är användarvänlighet. Google vill premiera webbplatser som är användarvänliga och som ger svar på de frågor som besökaren vill ha svar på. Det spelar då ingen roll om användaren vill veta huvudstaden i Kongo eller köpa en rosa hatt. Svaret ska levereras snabbt och lättåtkomligt.

Fjärde del är länkar. För många är detta den allra svåraste delen att försöka sig på själva att jobba med. Samtidigt väger länkar oerhört tungt i vilken sida som Google premierar i sökresultatet.

Första steget är därför att lära sig förstå vad SEO är. I alla fall på ytan.

Så de här fyra benen kan sägas vara grunden i SEO?

Det är de fyra benen som SEO-arbetet ska handla om. Men innan det ens påbörjas behöver en grundlig sökordsanalys ske. Det spelar ju inte någon roll om en webbplats syns på ”kastruller” om ingen söker på det ordet.

Även sökordsanalysen är betydligt mer komplex än vad många tror. Det handlar inte enbart om att ”välja ut tre sökord” som det ibland framställs. Sökordsanalysen handlar om att både hitta kommersiella ord (vilka lättast hittas i Adwordskontot) samt informationsord i det segment man arbetar inom.

Jag tycker även att man ska jobba med Adwords samtidigt som SEO-arbetet. Inte som ett komplement utan som en del i hela projektet. Det blir ett tydligt stresstest av sajten. Klarar man inte av tjäna pengar på Adwords behöver man se över hela satsningen. Då bör man först och främst se till att Adwords blir lönsamt. Inte minst eftersom sökordsanalysen för SEO till stor del byggs upp av olika resultat av Adwordskampanjer.

Bör man inte arbeta med SEO på sina egen E-butik?

Allt handlar om kompetens. Om en bil går sönder lämnar de flesta in den till en bilverkstad. De tar hjälp. En del kan laga den själv, andra försöker men förstör mer än de lagar. Precis så är det med SEO.

Men självklart varierar det hur mycket vi behöver jobba med de olika fyra bitarna hos våra kunder. En del vill även genomföra vissa delar själv vilket vi då kommer överrens om. Huvudsaken är att du som kund äger ditt SEO-arbete och förstår vad som genomförs.

Men om webbplatsen är hårdkodad och inget kan ändras – vad gör man då?

Byt plattform. Det kostar en del men räkna på vad du tjänar på att synas på Google och vinsten är oftast betydligt större än kostnaden för en flexibel plattform. Byter du inte nu kommer du behöva byta framöver när andra förändringar vill genomföras.

Vad är det vanligaste felet som företag gör när det kommer till SEO?

Det vanligaste felet är att företag underinvesterar i SEO vilket till stor sannolikhet beror på att de inte förstår potentialen och komplexiteten i arbetet.

Man bör alltid investera i alla fyra ”ben” samtidigt vilket därmed kräver en hel del jobb. Sen är SEO-arbete en kamp mot andra företag som även de kämpar om att nå ett bra resultat. Det krävs helt enkelt resurser och inte minst om det är en svår bransch.

Kan ett litet företag klara sig med att genomföra SEO själv och därmed inte behöva anlita hjälp?

Spontant skulle jag säga nej. Även om man kan delar inom SEO så handlar det även om att lägga ner tid och resurser. Att kunna lägga ner tiden som behövs är för många en stoppkloss. Så även den som har kompetensen kanske inte har tiden.

Digitalisering

Digitalisering kräver nya synsätt

Digitalisering som begrepp möter vi allt oftare numera – men det är ju inget nytt. Den har pågått i flera decennier. Vad som däremot är nytt ur vårt perspektiv är de fantastiska möjligheter som skapats genom den allt snabbare utvecklingstakten. Bara på de senaste åren har det till exempel blivit mycket enklare att skapa program som är webbaserade och dessutom kan samverka med annan mjukvara. Plötsligt kan en webbplats till exempel kommunicera med ett ekonomisystem som alldeles automatiskt skapar fakturor och fraktsedlar och fyller på lagret när något beställs.


Som jag ser det är det just kommunikationen mellan olika programvaror och funktioner som kommer att driva på den fortsatta digitaliseringsprocessen. En webbplats behöver inte längre vara ”bara” en informationskanal – den kan rentav svara för betydande delar av såväl försäljningen som kundhanteringen. Från en perifer position går webben då mot att bli en del av själva navet – då krävs det ett totalt omtag där den digitala strategin omfattar hela företagets marknadsföring.


Min slutsats blir att de som ansvarar för inköp av webbtjänster i många fall behöver tänka om och se över vilka ytterligare delar av verksamheten som kan behöva kopplas samman med den nya webbproduktionen. Myndigheter, företag och organisationer måste arbeta aktivt för att hålla jämna steg och ta del av de fördelar som digitaliseringen bär med sig. Men varför nöja sig med att hålla jämna steg? Spring om och ta initiativet!

Webb statistik

Axplock om vad som händer på webben

Aktuella nätobservationer

Varje år sedan 2000 släpper stiftelsen IIS statistik över hur vi svenskar använder internet – ett värdefullt verktyg för oss som utvecklar webbplatser eller arbetar med marknadsföring på webben. Här är några intressanta punkter ur den senaste rapporten:

• Internetanvändandet fortsätter öka. 91 % av svenskarna har tillgång till nätet, och 8 av 10 använder det dagligen.

• Framöver kommer tillväxten mest att handla om hur mycket vi använder nätet. Dagens knappa 13 timmar i veckan kommer med all säkerhet att öka, till stor del genom det omedvetna användandet i form av ”internet of things”, det vill säga allt fler prylar som är uppkopplade utan att vi gör aktiva val.


• Facebook fortsätter att växa, trots spekulationer om motsatsen. 5,7 miljoner svenskar finns på Facebook idag. De tappar användare i åldrarna 12-15 år, men ökar desto mer bland de äldre. Att de yngsta blir färre tror jag kan förklaras med att det helt enkelt inte är “ballt” att hänga där mormor och mamma hänger.

• Instagram och SnapChat växer närmast explosionsartat, särskilt i de yngre målgrupperna.

• Färre tjejer bloggar jämfört med tidigare – ett lite oväntat resultat, som jag tror beror på att SnapChat och Instagram nu till stor del fyller samma kommunikationsbehov, men med betydligt mindre arbetsinsats.

Hur använder vi webben?

Av diagrammet här nedanför ser vi att nyheter och faktasökande ligger i den absoluta toppen – alltså inte shopping, som man kanske tror. En försäljning behöver inte börja med ett behov av en specifik vara. Den kan lika gärna vara resultatet av inspiration under faktasökande, oavsett om det handlar om nytta eller nöje – förutsatt att fakta presenteras på rätt sätt. Här har företag med en välfungerande, tilltalande och lätthanterlig webbplats möjlighet att fånga surfarens intresse med fyllig och relevant information som stärker varumärket, men som också ofta leder vidare till ett inköp.

                                               Screen Shot 2016-07-11 at 14.20.11

Klicka gärna på länken och ta del av hela rapporten http://www.soi2015.se/

// Jonatan Viström